اعطای تسهیلات به مشتریان اگزیم بانک ایران معمولا مشتریان بانکی به منظور دریافت تسهیلات بانکی خود نیاز به یک ضامن با رتبه اعتباری بالایی در سامانه های اعتبارسنجی مشتریان دارند تا بدین ترتیب بتوانند از تسهیلات بانکی مختلف استفاده نمایند. برای اعطای تسهیلات به مشتریان اگزیم بانک ایران وجود همین مسئله اعتبارسنجی مشتریان بانک از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به طور کلی هر یک از بانک ها، نسبت به اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات بانکی خود به مشتریان خویش به رتبه سنجی مشتریان خود توجه می کنند. به همین منظور کلیه افراد حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بانکی موظف هستند تا نسبت به بدهی های خود به نظام بانکی متعهد و پایبند تر باشند و تا حد امکان از بروز چک های برگشتی جلوگیری به عمل آورند تا بتوانند در رتبه بندی اعتباری مشتریان یا در شرکت های اعتبار سنجی بانکی مختلف، رتبه یا امتیاز اعتباری بالا و مطلوبی را برای خود به دست آورند تا بدین ترتیب بتوانند با داشتن رتبه اعتباری بالای خود پس از اعتبار سنجی مشتریان بانک ها از وجود تسهیلات بانکی به خوبی استفاده به عمل آورند. نقش اعتبارسنجی مشتریان در اعطای تسهیلات همان طور که گفته شد؛ اعتبار سنجی مشتریان در تمامی بانک ها به منظور اعطای تسهیلات و وام های مختلف بانکی بسیار حائز اهمیت می باشد. نقش اعتبارسنجی مشتریان در اعطای تسهیلات به مشتریان اگزیم بانک ایران نیز بسیار تعیین کننده است. رتبه سنجی مشتریان یا همان اعتبارسنجی به همین منظور در سامانه های اعتبارسنجی کاملا به روز می باشد تا با در نظر گرفتن فاکتورهای لازم بتوان نسبت به خوش حسابی یا بد حسابی افراد مطلع گشت. در بانک توسعه صادرات نیز اعتبارسنجی مشتریان نسبت به وثیقه ارجحیت دارد و همین موضوع نقش بسیار پر رنگ و تعیین کننده ای در دادن وام و تسهیلات مختلف به مشتریان دارد. البته باید در نظر داشت که جدای از اعتبار سنجی مشتریان که توسط خود بانک صورت می گیرد؛ رتبه اعتباری افراد با توجه به رتبه بندی آن ها در شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران( این شرکت با بهره مندی از دامنه گسترده ای از داده های بانکیو اعتباری به عنوان تامین کننده و تهیه کننده گزارش های اعتباری فعالیت می نماید و سامانه اعتبار سنجی آیس به عنوان ارائه دهنده این گزاش ها فعالیت می نماید.) نیز تاثیر بسیار زیادی در اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان مختلف دارد. خوش حساب بودن یا بد حساب بودن همه ما به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی در نظام بانکی به طرق مختلف مورد ارزیابی قرار می گیریم و رتبه اعتباری مختلفی با توجه به رفتار بانکی ما به ما داده می شود که میزان خوش حسابی یا بد حسابی ما را نشان می دهد. این موضوع تاثیر زیادی در اعطای تسهیلات یا عدم آن دارد. به همین دلیل است که به مشتریان اگزیم بانک ایران نیز تنها در صورت خوش حساب بودن در سامانه اعتبارسنجی مشتریان، وام و تسهیلات مختلف داده می شود و در غیر این صورت، بانک از اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بد حساب معذور است. برای میزان خوش حسابی خود به بانک، باید نسبت به تعهدات و بدهی ها و اقساط خود به بانک ملزم بود و تا حد امکان از بروز چک های برگشتی جلوگیری کرد تا بدین ترتیب بتوان با ثابت کردن میزان خوش حسابی خود به بانک پس از اعتبار سنجی از تسهیلات مختلف بانک استفاده کرد.